Instrumente diagnostic

Autism Spectrum Rating Scales

Autism Spectrum Rating Scales TM oferă un ghid în stabilirea unui diagnostic, în deciziile care trebuie luate pentru planificarea tratamentului, în monitorizarea răspunsului la intervenţie şi în evaluarea programului în care a fost inclusă persoana cu TSA.

ASRS sunt scale construite pentru a măsura comportamente asociate Tulburărilor de Spectru Autist (TSA) apărute în cazul copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani.

Din punctul de vedere al utilității, acestea oferă un ghid în stabilirea unui diagnostic, oferind o încadrare pe diferite nivele.

În cadrul acestui instrument sunt cuprinse scale de evaluare care vizează arii din viața copilului, precum:

 • Socializarea cu adulții
 • Socializarea cu covarstnicii
 • Comportamente neobișnuite
 • Stereotipii
 • Rigiditate comportamentala
 • Autoreglare și atenție
 • Gestionare emotionala
 • Încadrare în criteriile DSM.

Scorurile obținute la aceste scale oferă clinicianului o privire de ansamblu asupra situației copilului, dat și un instrument de un real folos în construirea planului de intervenție și al direcției de lucru în procesul psihoeducational.

Autism Spectrum Rating Scales TM oferă un ghid în stabilirea unui diagnostic, în deciziile care trebuie luate pentru planificarea tratamentului, în monitorizarea răspunsului la intervenţie şi în evaluarea programului în care a fost inclusă persoana cu TSA.

Conners

Conners (Conners 3™) este produsul a 40 de ani de cercetări în psihopatologia copilului și adolescentului. Este o metodă minuţioasă și centrată pe evaluarea tulburărilor de deficit de atenţie și de hiperactivitate (ADHD, Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder) și a problemelor și dezechilibrelor frecvent asociate, în rândul copiilor și adolescenţilor.

 

Conners 3 oferă o evaluare amplă a copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, luând în considerare atât condiţiile sociale, cât și pe cele școlare și de acasă ale acestora. Conners 3 este nepreţuit pentru luarea deciziilor în diagnosticul clinic și pentru stabilirea eligibilităţii educaţionale, pentru planificarea și monitorizarea intervenţiilor, într-un context de cercetare și în scop de screening.

 

Acest instrument cuprinde scale care pot oferi informații importante despre:

 • comportamentul hiperkinetic al copilului
 • deficitul de atenție al copilului
 • tulburarea de opoziție-sfidare
 • tendințele depresive ale copilului
 • nivelul de anxietate al copilului

Prin complexitatea informațiilor pe care le oferă, Conners ™ este un instrument extrem de valoros pentru psiholog.

DDE-2

DDE®-2 este o baterie destinată evaluării dislexiei și a disortografiei de dezvoltare.

 

Prin intermediul DDE®-2 este posibilă evaluarea nivelului de competență dobândit atât în citire (lectură), cât și în scriere (fără să vizeze comprehensiunea textului).

 

Bateria conține 8 subteste, dintre care, 5 de citire și 3 de scriere. Acestea se pot utiliza atât în etapa de evaluare a nivelului de dezvoltare a acestor abilităților de scriere și citire, cât și pentru a înțelege mai bine care sunt caracteristicile lor în cazul în care se demonstrează a fi inadecvate.

 

Dislexo-disgrafia se manifestă la unii copii cu intelect normal dezvoltat (dar mai ales la cei cu deficiențe mintale și senzoriale), chiar dacă copiii au parte de o instruire convențională și de un mediu socio-cultural oportun.

Asta înseamnă că deși copilul prezintă o inteligență normală, primește din partea cadrului didactic și a părinților același sprijin pe care-l primesc și colegii lui, beneficiază de condiții materiale bune, el nu reușește să-și formeze deprinderi de scris și citit in conformitate cu vârsta lui.

 

Tulburarile de scris și citit se manifestă prin:

 • omisiuni, inversiuni, substituiri de litere/sunete sau chiar de cuvinte și sintagme,
 • confuzie între grafeme/foneme,
 • o înțelegere precară a celor citite și slabe capacități de organizare logică a unei compuneri.

MACI

MACI® este special creat pentru perioada de vârstă 13-19 ani. Chestionarul necesită un nivel de înțelegere a cuvântului scris corespunzător clasei a șasea. Este compus din 160 de itemi cu răspuns Adevărat-Fals, fiind mult mai scurt decât alte instrumente comparabile. Testul este autoadministrabil.

 

 

Comparativ cu alte instrumente, MACI® a fost dezvoltat de la bun început doar pentru evaluarea adolescenților, și tratează în mod exclusiv această categorie de vârstă cu presiunea, preocupările și situațiile ei specifice.

 

MAVI ™ analizează o serie de factori care sunt asociați de multe ori adolescenței. Printre scalele chestionarului se numără scale care măsoară:

 • Tendințele suicidare
 • Disfuncțiile alimentare
 • Disconfortul sexual
 • Comportamentele obsesiv-compulsive
 • Predilecțiile spre consumul de substanțe

 

Interpretarea profilurilor MACI® oferă clinicianului oportunitatea de a înțelege influența reciprocă între patternuri de personalitate durabile și simptome manifestate curent. În același timp este un instrument ce ajută în procesul de confirmare a ipotezelor diagnostice, dar și în ce privește alcătuirea unor planuri de tratament individualizat.

M-PACI

M-PACI ™ este un instrument de evaluare psihologică prin intermediul căruia psihologul capătă o viziune integrată, care sintetizează stilurile de personalitate emergente și sindroamele clinice. Prin  folosirea acestui chestionar, specialiștii pot depista semnele timpurii ale tulburărilor corespunzătoare Axei I și Axei II.

 

 

M-PACI ™ a fost special conceput pentru preadolescenti, pentru perioada de vârstă 9 – 12 ani.

 

Cei 97 de itemi reușesc sa sondeze arii precum:

 • Deficitul de atenție
 • Comportamentul obsesiv-compulsiv
 • Tendințele depresive
 • Gradul de sociabilitate
 • Opozitionismul
 • Nivelul de anxietate.

 

 

Prin modul de livrare al rezultatelor M-PACI® oferă posibilitatea dezvoltării unei intervenții timpurii pentru preadolescenți, astfel încât  dificultățile apărute în această perioadă de viață să fie depășite și să nu conducă la probleme mult mai grave în viitor.